Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CD8+ projekt

TEDDY-forskningspersoner hjälper till att upptäcka T mördar lymfocyter som attackerar betaceller.

Vita blodkropparna gör olika saker. B-celler gör antikroppar. T-hjälparceller lär ut hur infektioner ska tas om hand.  Renhållningsceller äter sjuka och skadade celler. T-mördarceller dödar virusinfekterade celler. Tyvärr också betaceller vid autoimmun diabetes.

Celler. Tecknad bild.

Det har inte varit möjligt tidigare att räkna antalet T-mördarceller som är ansvariga för att döda betaceller. När betaceller dödas upphör insulinproduktionen och diabetes utvecklas.

En ny metod att räkna T-mördarceller som skulle kunna ta död på betaceller har utvecklats vid Danmarks Tekniska Universitet. Professor Sine Reker Hadrup leder en forskargrupp som specialiserar sig på T-celler som tar död på cancerceller. Tillsammans med professor Roberto Malone i Paris har ett samarbete utvecklats att utnyttja den danska gruppens expertkunskap att också hitta och räkna T-mördarceller som tar död på betaceller. Marcus Göransson från Lund är doktorand och arbetar med metoden som kräver stor expertkunskap.

Teorien är att ju fler T mördarceller som dödar betaceller ju närmare klinisk diagnos av autoimmun diabetes.

Vem kan delta?

TEDDY-forskningspersoner kan delta under förutsättning att de har en ärftlig risk som passar in i den nya metoden och att forskningspersonen själv tillsammans med vårdnadshavare har gett sitt informerade samtycke.

Hur går studien till?

En TEDDY-sjuksköterska tar blodprovet som vanligt vid TEDDY-besöket. Blodet i tre extra rör tas om hand av speciellt utbildad laboratoriepersonal. Metoden som använts skiljer de vita från alla röda blodkroppar.

De vita blodkropparna fryses vid -150 °C och transporteras sedan till Köpenhamn. Cellerna kan fås att leva när de tinas upp. Levande T-mördarceller räknas med hjälp av laser i en flödescytometer.

Flödescytometer. Foto.
Foto på en flödescytometer

Studien pågår för fullt och TEDDY-forskningspersonerna lämnar blodprov efter sitt TEDDY schema.

För närvarande ser antal forskningspersoner som deltar ut så här:

Flödesschema över antal forskningspersoner i projektet. 249 tillfrågades. 97 lämnade inte in samtycke. 152 lämnade samtycke.  Av dem är 14 inte aktiva. Av de 138 aktiva har 113 har inga autoantikroppar, 21 har en eller flera autoantikroppar och 4 har fått diagnos autoimmun diabetes. Av de aktiva har 138 varit på besök 1, 61 har varit på besök 2 och 1 har varit på besök 3.
AAB = autoantikropp T1D = autoimmun (typ 1) diabetes
 

Marcus Göransson, doktorand.