Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Varför hoppade familjer av TEDDY-studien under de tre första åren? 2015

  • Familjernas anledningar till att hoppa av TEDDY-studien under de tre första årens deltagande kartlades.
  • Anledningarna delades in i två grupper: relaterade till familjen, samt relaterade till studiens protokoll.
  • Störst andel av de som hoppade av gjorde det under sitt första år i studien.
  • Den vanligaste familjerelaterade anledningen var att man inte hade tid att medverka. Den vanligaste protokollrelaterade anledningen var oro över blodprovstagningen.
  • Att ange blodprovstagningen som skäl till att hoppa av studien var vanligare om TEDDY-barnet var en flicka; att ange att man inte hade tid var vanligare om det var en pojke.
  • När man skapar studieprotokoll är det viktigt att inkludera smärtsamma procedurer med försiktighet, samt att inte ställa för höga krav på studiedeltagarna.


Författare: B. Lernmark, K. Lynch, J. Baxter, R. Roth, T. Simell, L. Smith, U. Swartling, S. Bennett Johnson, TEDDY Study Group

Titel: Participant Experiences in the Environmental Determinants of Diabetes in the Young Study: Common Reasons for Withdrawing.

Publicerad i Journal of Diabetes Reasearch, 2015

TEDDY-publikation nr 51, 2015 (PDF, 1,41 MB, nytt fönster)