Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Får TEDDY-barn diagnos snabbare? 2013

  • Data från de 100 första TEDDY-barnen som utvecklat autoimmun typ 1) diabetes sammanställdes.
  • Det undersöktes om (1) TEDDY-barn får diagnosen i ett tidigare stadium av sjukdomen, (2) en hög andel får diagnosen genom ett oralt glukostoleranstest (OGTT) och (3) risken att utveckla sjukdomen tidigt i livet är relaterad till bl.a. land man bor i, HLA-genotyp och immunologiska markörer.
  • Autoantikropparna GADA, IA-2A och IAA analyserades från 3 månaders ålder.
  • De första 100 barnen diagnostiserades mellan 2005 och 2011, den yngsta drygt 8 månader och den äldsta knappt 6,5 år gammal. Trots den låga åldern hade 36 % inga symptom. Diagnos ställdes genom OGTT på 30 % av barn över 3 år, men endast 5,7 % under 3 år.
  • Diagnos kan ställas snabbare om barn med ökad ärftlig risk följs med provtagningar. Att ha en förstagradssläkting med diabetes samt att samtidigt utveckla GADA, IA-2A och IAA, eller GADA och IAA, ger större risk för snabb sjukdomsutveckling.

 

Författare: H. Elding Larsson, K. Vehik, P. Gesualdo, B. Akolkar, W. Hagopian, J. Krischer, Å. Lernmark, M. Rewers, O. Simell, J.X. She, A. Ziegler, M.J. Haller, TEDDY Study Group

Titel: Children Followed in the TEDDY Study are Diagnosed with Type 1 Diabetes at an Early Stage of Disease.  

Publicerad i Pediatric Diabetes, 2013.

TEDDY publikation nr 28, 2013 (PDF, 0,61 MB, nytt fönster)