Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finns det metaboliter i barnens blod som flaggar för att autoantikroppar håller på att bildas? 2020

Metaboliter är produkter från ämnesomsättningen. Exempel på metaboliter är aminosyror och olika fetter som cirkulerar i blodet. De kan komma från kroppens celler, lever och fettväv men också från tarmfloran och det vi äter.

I TEDDY studien har barnen lämnat ett blodprov var tredje månad från 3 månader fram till fyra års ålder.  TEDDY har försökt ta reda på om det finns förändringar i barnens metaboliter innan den första autoantikroppen (IAA först eller GADA först) dök upp.

Metaboliter undersöktes i 10 522 blodprover från 414 TEDDY barn som utvecklat en första autoantikropp och 1 234 matchade kontroller utan autoantikroppar. Masspektrometri användes för att hitta så många metaboliter som möjligt.

Hypotesen var att en ökning eller minskning i metaboliter förutsäger att en första autoantikropp är på väg att utvecklas.

Metaboliter innan IAA dök upp

  • Aminosyror med sidokedjor (isoleucine, valine) minskade
  • GABA – en neurotransmittor – minskade
  • Sju olika fettsyror ökade men 21 minskade

Metaboliter innan GADA dök upp

  • Aminosyran prolin minskade 
  • Piperidion ökade
  • Två olika fettsyror ökade medan 18 andra fettsyror minskade
  • Omättade fettsyror och fosfatidyletanolamin minskade

Metaboliter innan IAA eller GADA dök upp

  • Dehydroaskorbinsyra (oxiderat vitamin C) minskade
  • Omättade fettsyror och fosfatidyletanolamin minskade

TEDDY upptäckte att olika metaboliter inklusive aminosyror och fettsyror minskade innan en första autoantikropp – IAA eller GADA. Vad detta beror på är oklart.  Kan det hänga ihop med den kroniska virusinfektion som barnen drabbats av och som leder till att immunsystemet attackerar betacellerna?

 

Författare: Qian Li, Hemang Parikh et al.

Titel: Longitudinal Metabolome-Wide Signals Prior to the Appearance of a First Islet Autoantibody in Children Participating in the TEDDY Study

Publicerad i Diabetes, 2020

TEDDY publikation nr 117, 2020 (PDF, 1,58 MB, nytt fönster)