Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Screening - urval

TEDDY började med urvalsstudien i september 2004.  Att få vara med i TEDDY:s urvalsstudie innebar att blod togs från barnets navelsträng i samband med förlossningen. Efter analys av barnets blod kunde föräldrarna få besked om barnet hade förhöjd ärftlig risk att få diabetes eller ej. Även om man inte kan säga att ett barn aldrig skulle kunna få diabetes, kunde vi informera om barnet hade liten eller förhöjd risk att utveckla typ 1-diabetes. Många föräldrar tyckte att det bra att få veta att deras barn hade liten ärftlig risk att utveckla diabetes. Barn som hade förhöjd risk erbjöds att bli uppföljda genom att delta i TEDDY-studiens uppföljning.

Under graviditeten informerades blivande föräldrar om TEDDY-studien genom mödravården. På förlossningen gav föräldrarna sitt medgivande om de önskade få barnets navelsträngsblod undersökt för ärftlig risk att utveckla typ 1 diabetes. TEDDY studiens urval – screeningen – avslutades den 28 februari 2010. 

Under TEDDY-studiens screening september 2004 t o m februari 2010 föddes i Skåne över 68 000 barn. Av dessa analyserades 45 877 (70%) navelsträngsblodprov för ärftlig diabetesrisk. I hela TEDDY-studien, som har center i Finland, Tyskland och tre stater i USA (Colorado, Georgia/Florida och Washington) , analyserades 424.788 blodprov varav 21.589 hade förhöjd ärftlig risk.

I Skåne fann vi att 3.506 barn hade den förhöjda risken - 7,5% av alla prover. Dessa föräldrar kontaktades och 2.525 familjer tackade ”ja” till att delta med sitt barn i TEDDY-studiens uppföljning, dvs 68%. Det positiva gensvaret från de skånska föräldrarna innebar att Sverige både har flest andel deltagande föräldrar och också högst antal föräldrar/barn som är med i TEDDY:s uppföljning jämfört med övriga TEDDY-länder. I Finland tackade 1834 (50%) av föräldrarna ja till att delta och i Tyskland 593 (36%). I USA, som har tre studiecenter ville 3725 (knappt 30%) vara med. Sammanlagt rekryterades 8677 barn till TEDDY-studien.

Om ett barn, som deltar i TEDDY, skulle utveckla typ 1-diabetes kan sjukdomen upptäckas tidigare och oftast undviks då att barnet blir riktigt sjukt. En tidig diagnos av diabetes är också en fördel för barnet på längre sikt. De allra flesta barn med förhöjd risk för typ 1-diabetes får aldrig sjukdomen.

Genom TEDDY-studien hoppas vi få veta varför vissa barn får autoantikroppar mot sina insulinproducerande celler och varför en del av barn med autoantikroppar senare får typ 1-diabetes. Kan vi hitta vilka omgivningsfaktorer som medverkar till att barn med ärftlig risk utvecklar autoantikroppar och typ 1-diabetes eller kan vi finna några faktorer som bidrar till att sjukdomen inte utvecklas?