Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

DiPiS

DiPiS kom före TEDDY

TEDDY-studien avlöste DiPiS-studien (DiabetesPrediktion i Skåne). DiPiS vände sig till alla familjer i Skåne som fick barn under perioden 1.9.2000 – 31.8.2004. Alla barn som föddes på någon av de fem förlossnings-klinikerna i Skåne kunde vara med i DiPiS:s urvalsstudie. Att delta var helt frivilligt.

Under 4 år samlade DiPiS-studien in blod från navelsträngen på 36.000 nyfödda barn i Skåne. Då barnet var 2 månader skickades frågeformulär till samtliga föräldrar med barn som lämnat navelsträngsblod. Förutom att föräldrarna svarade på frågor angav familjen om man ville vara med i fortsättningen och sålunda bli kontaktad igen. Nära 24 000 DiPiS-föräldrar fyllde i frågeformulären och gav sitt samtycke att bli kontaktade. Blodet från navelsträngen undersöktes för ärftlighet för typ 1-diabetes. DiPiS följer nu upp barn med ärftlig risk för diabetes. Barnen har följts från två års ålder och uppföljningen görs en gång om året. De barn som har fått minst två antikroppar följs vid respektive barnklinik och i regel med en tätare uppföljning. Barn med flera antikroppar har en förhöjd risk att utveckla typ 1 diabetes. DiPiS-barnen ska följas till dess dom är 15 år gamla dvs som längst till år 2019. Läs mer om DiPiS på studiens hemsida.