Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Så kontrolleras studien

TEDDY studien finansieras av det nationella hälsoinstitutet, National Intitutes of Health (NIH) i USA. Det är kongressen (bägge kamrar, Senaten och Representanthuset) som hittills har godkänt TEDDY studiens budget – just nu c:a 20 miljoner dollar (170 miljoner SEK) per år.  Av dessa pengar får Sverige över 20 miljoner kronor per år.  NIH och kongressen har satt upp strikta regler för att se till att dessa pengar, som uteslutande kommer från skattebetalare i  USA, användes på rätt sätt och att forskningen har så hög kvalité som möjligt.

För att säkra att forskningen har hög kvalité så får TEDDY mottagningarna i Malmö, Helsingborg och Kristianstad besök varje 1.5 år av monitorerare. Dessa är personer som har till uppgift att jämföra det som står i TEDDY studiens databas med underlaget som forskningssjuksköterskan har skrivit för hand och sedan fört in i databasen. Helst skall det stå samma sak men det är lätt gjort att fel information kan ha getts till databasen. Hur ofta detta händer är ett mått på forskningens kvalité.

En eller två monitorerare får till uppgift att granska slumpvis utvalda frågeformulär för att se om de handskrivna svaren stämmer med det som står i databasen. De letar också efter andra fel som kan ha begåtts.  Monitorerarna lämnar sina rapport till TEDDY studiens kvalitetskontrollkommitté. Denna består av representanter från NIH´s ledning och ledningen för TEDDY’s datakoordineringscenter, som ligger i Tampa, Florida.  Någon vecka efter besöket av monitorerarna kommer också kvalitetskontrollkommittén på besök. Uppgiften för kommittén är att granska att varje TEDDY klinik sköter sin personal, att denna genomgår utbildning i TEDDY protokollet och i de etiska regler som alla TEDDY anställda måste förhålla sig till. Granskningen omfattar också laboratorierna där TEDDY barnens prover tas om hand. Har laboratoriet sett till att frysar och centrifuger fungerar som de ska? Finns det nödvändig dokumentation? 

Monitorerarnas rapport och rapporten från kommitténs besök sammanställes sedan och skickas till TEDDY studiens ledning i Skåne. Det kan ibland vara en längre lista med punkter som sedan måste åtgärdas.  

Besöket och kontrollen av TEDDY-studien går inte ut på att kritisera verksamheten utan att förbättra den. Svaret till TEDDY’s ledning och till NIH blir en sammanställning över dels rena rättelser dels vilka åtgärder som kommer att företas för att förbättra TEDDY studien. 

TEDDY i Skåne monitorerades under en tre-veckors period i juni månad. Det avslutande besöket – en sk site-visit ägde rum den 29-30 juni 2016. Alla som arbetar i TEDDY studien gavs möjlighet att delta i en gemensam summerande diskussionen där inte bara studiens svaga punkter diskuterades utan där också de senaste TEDDY-rönen presenterades.  Den slutgiltiga rapporten fick vi i slutet av oktober månad. Svenska TEDDY gratulerades till en väl genomförd studie. Det framhölls att TEDDY Sverige utgör 30% av hela TEDDY och att det är av vikt att vi sköter studien på bästa sätt. Varje klinik fick en lista på mindre fel som nu ska åtgärdas så att ursprungsdokumentet kan ligga till grund för vad som står i TEDDY's gemensamma databas.  Nästa granskning kommer förmodligen att äga rum under 2018.

Sidansvarig:

nalle utan bakgrundTEDDY Malmö
Lunds Universitet / CRC
Jan Waldenströms gata 35
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
Telefon:040-39 19 01
teddy [at] med [dot] lu [dot] se